#1 Dịch vụ lưu trữ Hosting giá tốt

Chính sách bảo mật

Hữu Nhân luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của Quý khách. Trong tài liệu này, khái niệm "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ Email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Quý khách cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về Quý khách được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp Quý khách hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi Quý khách truy cập và sử dụng Website (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng Quý khách hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung Quý khách xem được trên Website nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của Quý khách và giúp Quý khách lựa chọn dịch vụ. Vì thế, Quý khách được sử dụng Website mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp

Khi Quý khách cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của Quý khách, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với Quý khách qua thư từ, Email, tin nhắn hay điện thoại, hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến Quý khách những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Hữu Nhân. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua Website này, Quý khách hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Quý khách hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân Quý khách cung cấp khi sử dụng Website có thể được bảo lưu tại Hữu Nhân, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển Website cũng như các dịch vụ của Hữu Nhân.

3. Tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Nếu Quý khách đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên Website, chúng tôi có thể liên hệ với Quý khách để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và/hoặc yêu cầu của Quý khách. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Quý khách, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (Ví dụ: Đăng ký tên miền với VNNIC, giải quyết tranh chấp trong sử dụng dịch vụ).

Hữu Nhân cam kết bảo vệ sự riêng tư của Quý khách, không mua bán thông tin cá nhân của Quý khách cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

Chúng tôi có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin được thực hiện và cam kết bởi Hữu Nhân tại các địa chỉ thông báo chính thức trên Website https://huunhan.vn

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

  • TIN HỌC HỮU NHÂN
  • Địa chỉ: Ấp 1, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang
  • Điện thoại: 0971 05 45 45
  • Email: info@huunhan.vn

5. Phương tiện và công cụ sửa đổi thông tin cá nhân

Hữu Nhân cung cấp cổng truy cập và cập nhật thông tin cá nhân khách hàng tại địa chỉ https://huunhan.vn, hoặc Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trụ sở, gọi điện thoại hoặc gửi Email. Chúng tôi sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của Quý khách bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi Quý khách còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

Quý khách toàn quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất kể thời gian nào trên các tài khoản trực tuyến mà Quý khách được cung cấp.

Quý khách cũng hiểu rằng chúng tôi vẫn lưu trữ lịch sử thay đổi của Quý khách vì mục đích quản lý và giải quyết các tranh chấp (nếu có) sau này.

6. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của Quý khách để giúp chúng tôi nâng cấp Website hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho Quý khách. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "Cookies" mà nhiều Website hiện cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẫu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của Quý khách, không phải trên Website. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của Quý khách như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các Website liên quan.

Nếu Quý khách không muốn nhận các "Cookies" này, hoặc muốn được thông báo khi các "Cookies" này được đặt vào, Quý khách có thể cài đặt chế độ trình duyệt của Quý khách thực hiện điều này nếu trình duyệt của Quý khách hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu Quý khách tắt chế độ nhận "Cookies", Quý khách sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên Website mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của Quý khách trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng Website.

7. Sự an toàn

Khi lập trình Website, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của Quý khách đã gửi cho Hữu Nhân thông qua việc sử dụng Website này. Nếu Website này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng Internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các "Hacker" và "Tamper" (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), Hữu Nhân luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Quý khách sử dụng Website này.

8. Thông tin qua Email

Khi Quý khách đăng ký dịch vụ, địa chỉ Email của Quý khách cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với Quý khách. Trước hết Quý khách hãy chắc rằng Quý khách cung cấp địa chỉ Email hữu dụng đối với Quý khách trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua Email hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của Quý khách. Trong trường hợp Quý khách không còn sử dụng Email đã cung cấp, Quý khách phải báo cho chúng tôi về việc thay đổi này.

Để bảo vệ Quý khách, Hữu Nhân có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua Email Quý khách đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường cho đến khi chúng tôi liên hệ được với Quý khách để xác nhận.

Để thông báo đến Quý khách các chương trình khuyến mãi hiện có tại Hữu Nhân, chúng tôi có thể gửi thông tin đó qua Email, Quý khách có toàn quyền từ chối hoặc tiếp tục nhận Email bằng cách gửi yêu cầu hỗ trợ để từ chối nhận thư.

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Hữu Nhân từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà Quý khách cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên Website này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

10. Các đường liên kết ngoài Website huunhan.vn

Website này có thể chứa các đường liên kết đến các Website khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để Quý khách tham khảo. Hữu Nhân không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ Website nào khác.

11. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Hữu Nhân cam kết cố gắng hết sức đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và lưu trữ, ngăn ngừa các hành vi:

  • Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép.
  • Sử dụng thông tin trái phép
  • Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép.

Trong trường hợp bất khả kháng, hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

12. Việc thay đổi quy định

Hữu Nhân có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng Website mà không cần báo trước. Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho Quý khách, Hữu Nhân sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua Email Quý khách đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ.

Bạn cần hỗ trợ

Bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ xin đừng ngần ngại liên hệ với Hữu Nhân

Chăm sóc khách hàng
0971 05 45 45 (09h00 - 17h00)
Hỗ trợ qua Zalo Hỗ trợ qua Skype
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Kênh tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ dịch vụ dành cho khách hàng của Hữu Nhân

Gửi yêu cầu
Tài liệu hỗ trợ

Thư viện tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu hỗ trợ kỹ thuật phong phú

Kho tài liệu
©2024. Tin Học Hữu Nhân
Địa chỉ: Ấp 1, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang Điện thoại: 0971 05 45 45 (Từ 09h00 - 17h00) Hotline: 0818 567 673 (Từ 08h30 - 17h00) Email: info@huunhan.vn Đại diện: Ông Nguyễn Hữu Nhân Mã số thuế: 8327222950 do Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước cấp ngày 28/10/2013

Kết nối

Zalo

Chứng nhận

Bộ công thương
DMCA compliant image DMCA.com Protection Status
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Dịch vụ được cung cấp bởi cá nhân vì vậy tất cả dịch vụ đăng ký đều không áp dụng thuế và không hỗ trợ xuất hóa đơn VAT với bất kỳ yêu cầu nào. Hữu Nhân chỉ cung cấp dịch vụ và chịu trách nhiệm duy trì dịch vụ theo đúng thời hạn đã đăng ký, chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng của khách hàng hay bất kỳ dữ liệu của khách hàng được đặt trên máy chủ của chúng tôi.